El gasoil s’usa per a diversos fins, com a combustible per a tractors, recol·lectores i conreadores. Per això és essencial mantenir les mesures bàsiques per a conservar el gasoil agrícola, tant per a garantir la seguretat del personal i de l’ambient, com per a potenciar el rendiment dels equips i evitar problemes mecànics.

El gasoil agrícola és bastant similar al d’ús comú, però amb diferències claus per a aquest fi. Per exemple la seva coloració és una mica més vermella, i té components per a ser detectat amb rapidesa amb la finalitat d’evitar accidents. Al seu torn, sol estar exempt d’impostos, si bé encara representa prop del 5% dels costos en produccions agrícoles i ramaderes.

Recomanacions per a conservar el gasoil agrícola

Per a conservar el gasoil agrícola és necessari que la instal·lació d’emmagatzematge estigui homologada i hagi estat realitzada per professionals capacitats. A més, és necessari realitzar les inspeccions reglamentàries contemplades en la llei, al costat del manteniment adequat dels dipòsits. Algunes de les precaucions generals són:

  • Evitar el contacte del combustible amb la pell.
  • Inspeccionar la possible presència de fugides o pèrdues, ja que el combustible és altament tòxic per a tots els organismes.
  • Evitar l’exposició als gasos i vapors del combustible, ja que poden afectar les vies respiratòries.
  • Mantenir-ho a la temperatures adequada. Si bé el combustible en estat pur no és inflamable a temperatura ambient, el fred o la calor excessiva poden generar la precipitació de parafines i augmentar la presència de bacteris en el líquid.
  • Evitar el contacte directe amb la llum solar, ja que això genera alteracions en el combustible.
  • Preservar en un espai allunyat de la pols per a evitar l’acumulació de sediments en el fons dels dipòsits.
  • No afegir lubrificants, gasolina, ni additius al combustible, ja que pot augmentar el risc de combustió.
  • Ventilar l’àrea on es troba la instal·lació i evitar mantenir els dipòsits en l’exterior.
  • Utilitzar una il·luminació apropiada.

De la mateixa manera, s’han de tenir en compte les recomanacions específiques segons l’estació de l’any per a evitar l’emmagatzematge prolongat.

Cambiar idioma a: Spanish