És possible que comptis amb un sistema de calefacció de gasoil i així i tot no tinguis ni la més mínima idea de com funciona. Avui podràs indagar una mica sobre el funcionament del teu sistema. La mitjana de més del 7% de les llars del món utilitzen calefacció amb caldera de gasoil durant els mesos hivernals per a proporcionar aigua calenta i calor a la llar.

El funcionament d’un sistema de calefacció és senzill i es pot resumir d’una forma molt senzilla. En primer lloc, el sistema funciona escalfant l’aigua que viatja a través de la casa i proporciona calor a través d’equips com ara radiadors o sòcols. Seguidament, l’aigua refredada torna a circular de nou a la caldera per a reescalfar-se.

Atès que és un sistema tancat, hi ha poca o cap pèrdua d’aigua durant el procés d’escalfament i reescalfament. La majoria de les calderes modernes utilitzen un sistema d’injecció de pressió, la qual cosa significa que el gasoil es manté a alta pressió fins que s’injecta en la cambra de combustió.

A continuació, la calor i els gasos del combustible cremat es canalitzen a un bescanviador de calor. Aquí és per exemple on els forns i les calderes comencen a diferir, ja que els forns mouen l’aire a través del bescanviador de calor, mentre que les calderes mouen l’aigua a través d’aquest.

D’aquesta manera, les calderes dirigeixen la calor del bescanviador de calor a canonades plenes d’aigua. Aquesta aigua es canalitza en tota la casa, on la calor es pot utilitzar en escalfadors de sòcol, radiadors o taulers de calefacció. L’aigua refredada pot tornar a la caldera per a reescalfar-la.

Per a finalitzar, cal dir que les calderes que cremen gasoil, es classifiquen segons la seva eficiència i en funció de la quantitat que utilitzen anualment.

Cambiar idioma a: Spanish