Les calderes de gasoil (habitualment denominat gasoil C) s’utilitzen per a consum domèstic: per a calefacció i aigua calenta (ACS) o només calefacció. En els mesos previs a l’arribada de l’hivern, és clau que els usuaris de calderes de gasoil realitzin una posada a punt de manteniment abans del seu ús. Després d’un llarg temps sense utilitzar la nostra caldera de gasoil, la revisió de les calderes de gasoil és imprescindible. Hem de tenir en compte que en pròxims mesos les temperatures baixaran ràpidament.

Tipologia de calderes

Per a començar, les calderes de gasoil amb dipòsit d’acumulació d’ACS integrat d’aigua calenta són les més idònies. Aquest tipus de calderes són les idònies si necessites disponibilitat d’aigua calenta de manera simultània en diverses zones del teu habitatge.

També disposem de les calderes de gasoil instantànies, és a dir, que escalfen l’aigua en el moment en el qual es necessita. Malgrat que també donen servei d’aigua calenta, la disposició no és immediata. Hem d’esperar que l’aigua escalfada per la caldera arribi fins al punt d’ús.

La principal diferència de les calderes de gasoil amb acumulador respecte a les instantànies, és que el consum de les primeres és una mica major. Les ACS disposen d’un acumulador per a mantenir l’aigua sempre calenta, fet que repercuteix en el seu manteniment i cost.

Periodicitat de revisió de les calderes

Segons el decret 102/2007 del 20 de Juliol, és obligatori que tot propietari de calderes de gasoil de calefacció realitzi una revisió 1 vegada a l’any.

Per tant, segons el Gremi d’Instal·ladors de Girona, aquesta revisió ha de realitzar-la un especialista acreditat que consisteix en:

  1. Netejar els filtres del gasoil, cremador i interior de la caldera.
  2. Regular el termòstat.
  3. Canviar el filtre injector.

En conclusió, podem dir que cal considerar l’obligació de revisió de les calderes de gasoil com un element primordial de seguretat per als ocupants d’un habitatge.