Les calderes de gasoil per a calefacció, són més econòmiques i requereixen un manteniment més senzill. No obstant això, necessiten un lloc per a instal·lar el dipòsit de gasoil, per la qual cosa s’han convertit en les més utilitzades en l’actualitat en cases amb suficient, espai, finques, naus industrials i locals de gran grandària. Són una excel·lent opció en aquells llocs on no hi ha canalització de gas.

Com funcionen les calderes de gasoil per a calefacció?

Igual que la resta de les calderes, les calderes de gasoil per a calefacció, funcionen cremant el combustible per a escalfar l’aigua que circula a través de circuit de canonades que la porta fins als radiadors. El gasoil flueix des del tanc d’emmagatzematge fins a la cambra de combustió, on es crema de manera controlada per a produir la temperatura que requereix el bescanviador de calor.

La flama que es genera en cremar el gasoil produeix la calor que dins del bescanviador s’usa per a escalfar a l’aigua a la temperatura desitjada, l’aigua pot circular dins del circuit de calefacció i emprar-se per a donar una temperatura agradable a qualsevol ambient o pot emprar-se com a aigua calenta per als diferents usos que se li vulgui donar.

Les calderes de gasoil per a calefacció produeixen fum, és com és generat pel procés de combustió. Aquest fum és portat a una cambra d’expulsió, a causa del seu alt nivell de nocivitat la sortida d’aquests fums ha de ser controlada, per la qual cosa la instal·lació del sistema deu es feta per personal tècnic certificat.

 

Cambiar idioma a: Spanish