Les calderes de gasoil per a calefacció, són més econòmiques i requereixen un manteniment més senzill. No obstant això, necessiten un lloc per a instal·lar el dipòsit de gasoil, per la qual cosa s’han convertit en les més utilitzades en l’actualitat en cases amb suficient, espai, finques, naus industrials i locals de gran grandària. Són una excel·lent opció en aquells llocs on no hi ha canalització de gas.

Com funcionen les calderes de gasoil per a calefacció?

Igual que la resta de les calderes, les calderes de gasoil per a calefacció, funcionen cremant el combustible per a escalfar l’aigua que circula a través de circuit de canonades que la porta fins als radiadors. El gasoil flueix des del tanc d’emmagatzematge fins a la cambra de combustió, on es crema de manera controlada per a produir la temperatura que requereix el bescanviador de calor.

La flama que es genera en cremar el gasoil produeix la calor que dins del bescanviador s’usa per a escalfar a l’aigua a la temperatura desitjada, l’aigua pot circular dins del circuit de calefacció i emprar-se per a donar una temperatura agradable a qualsevol ambient o pot emprar-se com a aigua calenta per als diferents usos que se li vulgui donar.

Les calderes de gasoil per a calefacció produeixen fum, és com és generat pel procés de combustió. Aquest fum és portat a una cambra d’expulsió, a causa del seu alt nivell de nocivitat la sortida d’aquests fums ha de ser controlada, per la qual cosa la instal·lació del sistema deu es feta per personal tècnic certificat.