El gasoil agrícola, també conegut com a gasoil B, és un combustible usat comunament en maquinària agrícola i industrial. En el nostre país, és obligatori complir amb unes certes regulacions que expressen els requisits dirigits a empreses o consumidors finals, per a comprar gasoil agrícola, ja que aquest combustible té menys impostos fiscals que altres tipus de gasoils. Per aquest motiu, la regulació per a adquirir-lo és major.

Condicions per a comprar gasoil agrícola

Per a poder realitzar la compra de gasoil agrícola existeix un registre territorial que funciona com a oficina gestora. Els requisits per a comprar-ho estan recollits en el Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, en el qual s’especifica la modalitat d’adquisició del combustible bonificat ja sigui per a consumidors finals, revenedors o magatzems fiscals.

  • Els revenedors de combustible han d’inscriure’s en el registre territorial de l’oficina gestora pertanyent a la zona on s’anés a realitzar la comercialització.
  • En el cas dels compradors finals, han de justificar correctament davant els inspectors fiscals l’ús del combustible rebut. Els compradors, siguin persones siguin naturals o jurídiques, han de consignar una declaració jurada on s’especifiqués el número d’identificació fiscal.
  • Perquè els magatzems fiscals autoritzats puguin comercialitzar amb el gasoil agrícola bonificat, hauran de disposar de l’acreditació tramitada en l’oficina gestora territorial.

Si vols comprar gasoil agrícola pots contactar amb Estació de Servei Avinyonet. Fes la teva comanda trucant al Telèfon 972 54 67 68.

Cambiar idioma a: Spanish