Saps com desgravar l’IVA del gasoil? El preu del gasoil de calefacció pot variar segons diversos factors, entre ells el valor de la matèria primera, com l’oferta i la demanda, així com per factors geoestratègics que condicionen el seu cost.

També cal considerar que perquè el gasoil arribi a l’usuari final necessita de processos de transport, transformació i comercialització els quals tenen un cost, que es reflecteix en el seu valor final.

El preu del gasoil per a calefacció també es veu afectat pels impostos; ja que com tots els combustibles està subjecte a tres diferents taxes:

L’impost Especial d’Hidrocarburs.
Els impostos sobre vendes minoristes.
L’Impost al Valor Afegit – IVA; el qual és del 21% i es calcula sobre el preu total del gasoil, la qual cosa inclou els impostos abans esmentats.

  • L’impost Especial d’Hidrocarburs.
  • Els impostos sobre vendes minoristes.
  • L’Impost al Valor Afegit – IVA; el qual és del 21% i es calcula sobre el preu total del gasoil, la qual cosa inclou els impostos abans esmentats.

Les empreses o autònoms poden desgravar l’IVA del gasoil en les declaracions trimestrals, com si es tractés de qualsevol altre subministrament. En el cas dels autònoms, per a desgravar l’IVA originat per la compra de gasoil de calefacció han de considerar:

  • Si el gasoil que s’ha adquirit està destinat a la calefacció d’un espai o local que s’utilitza exclusivament per a realitzar labors professionals, com per exemple un despatx, comerç o oficina, es pot deduir l’IVA sense cap mena d’inconvenients.
  • Si el local en qüestió coincideix amb el domicili habitual de l’autònom, deduir l’IVA és més complicat; pel fet que la llei no permet la deducció de la declaració d’IVA els subministraments o despeses derivades del local utilitzat com a habitatge.

Es podria realitzar una deducció parcial d’aquesta mena de despeses en la declaració de l’IRPF, encara que només en el percentatge que correspon a la part o percentatge de l’habitatge que s’utilitza com a àrea de treball (local o oficina).

Cambiar idioma a: Spanish