Empreses, indústries, comunitats de veïns i fins i tot llars compten amb contenidors per a emmagatzemar el gasoil. Aquests dipòsits solen estar situats en llocs frescos i amb una bona ventilació per a minimitzar les possibilitats d’accidents i ajudar al fet que les característiques del combustible es mantinguin durant més temps.

Emmagatzemar gasoil garanteix comptar amb el combustible necessari emprat en sistemes de calefacció de gasoil tant en llars com en empreses, així com per a cobrir les necessitats productives d’aquestes últimes. Cal recordar que, quan s’emmagatzema gasoil, el sistema de ventilació ha de comptar amb una canonada i una vàlvula de ventilació per a evacuar de manera eficient els gasos tòxics que s’alliberen.

D’acord amb la normativa vigent, els dipòsits per a emmagatzemar el gasoil es poden situar tant en espais exteriors com interiors, sempre que la seva capacitat sigui de fins a un màxim de 5.000 litres. Quan superen aquesta capacitat, és obligatori situar-los en l’exterior, situats sobre el terreny de manera subterrània o sobre una plataforma dissenyada per a suportar el pes del dipòsit.

Els tancs per a emmagatzemar el gasoil que trobem en el mercat poden ser de plàstic o acer galvanitzat. Els dipòsits plàstics s’empren generalment per a l’ús domèstic, i la seva vida útil tendeix a ser menor als fabricats en acer galvanitzat, que s’utilitzen majorment en empreses gràcies a la seva durabilitat i resistència davant la corrosió que genera el gasoil.

Com veiem, comptar amb un dipòsit de gasoil és de gran ajuda tant en llars com en empreses. No obstant això, és important tenir en compte el temps d’emmagatzematge, ja que el gasoil tendeix a oxidar-se amb el pas del temps. Generalment es conserva entre 8 i 12 mesos.

Així i tot, podem retardar aquest procés d’oxidació per a emmagatzemar el gasoil durant més temps mantenint-lo a baixes temperatures perquè conservi les seves característiques durant més temps.

Cambiar idioma a: Spanish