Per a estalviar combustible en el tractor, a més del model, cal considerar les estratègies de conducció adequades així com altres factors que poden incidir en un estalvi important de gasoil.

A més, el volum de combustible que es consumeix en la diferents labors agrícoles, és un altre dels factors determinants per a l’elecció d’un tractor.

A continuació, esmentem els 7 factors més importants per a estalviar gasoil en el tractor per a realització de treballs agrícoles.

Com estalviar combustible en el tractor?

  • L’estalvi de gasoil segons el model de tractor. Triar el model adequat per al treball que es va realitzar, el tipus de terreny i l’extensió d’aquest, és fonamental si volem estalviar combustible en el tractor.
  • Eines i eines. Les eines i eines que s’enganxin al tractor influeixen directament en el consum de combustible, per la qual cosa si es vol estalviar és important utilitzar els adequats al tipus de treball a realitzar, garantint a més que funcionin de forma adequada
  • Tipus de treball a realitzar: cada tipus de treball agrícola requereix una força de treball concreta i , a vegades, una eina especialitzada, per la qual cosa per a estalviar gasoil en el tractor, serà necessari conèixer les exigències de cada tasca per a usar la potència adequada i les eines especialitzades.
  • Manteniment periòdic. El manteniment del tractor garanteix un funcionament òptim, la qual cosa ajuda a consumir menys combustible.
  • Pneumàtics adequats i en bon estat. Triar el model adequat de pneumàtic per al tractor i la labor en la qual empra ajudarà al fet que funcioni de forma òptima i estalviï combustible.
  • Llastrat adequat. Col·locar molt de pes per a donar major tracció a les rodes de tractor obliga a emprar més potència i, per tant, major despesa de combustible. Per a estalviar gasoil en el tractor és necessari calcular el llastrat adequat.
  • Conducció eficient. Conèixer els dispositius i opcions de maneig permeten una conducció eficient. Això ens permetrà utilitzar la tracció i potència adequada a cada moment per a estalviar combustible.

Cambiar idioma a: Spanish