Els tancs de gasoil solen utilitzats a un gran nombre de llars. No obstant això, un dels dubtes més freqüents que és plantegen és cada quant hem de realitzar el manteniment una vegada s’ha dut a terme la seva instal·lació. Afortunadament la resposta a aquest interrogant és molt senzilla.

Abans de començar és important saber que s’han de tenir en compte dos aspectes molt importants en el moment d’instal·lar un dipòsit de gasoil d’ús domèstic:

  • l’ús pel qual es vagi a emprar i la capacitat que posseeixi el tanc, ja que aquesta pot variar en gran mesura.

Una de les principals mesures per verificar que un dipòsit de combustible es troba en bon estat són les proves de revisió periòdiques. Aquestes es poden realitzar tant per l’empresa instal·ladora a petició del propietari del tanc, o bé per un organisme de control certificat.

Cada quant temps he de revisar el dipòsit de gasoil?

Les proves de revisió periòdiques consisteixen a examinar detalladament diferents peces del dipòsit, com és el cas de les parets del tanc, l’espessor, els drenatges, les bombes, les instal·lacions auxiliars i els tancaments per assegurar-se que el tanc té un funcionament adequat.

Una vegada verifiquem que el dipòsit de gasoil es troba en bon estat i compleix amb cadascuna de les especificacions de la normativa de dipòsits de gasoil, l’empresa instal·ladora o l’organisme autoritzat, atorgarà un certificat que ha de guardar el propietari del dipòsit.

Un altre mètode per verificar que els tancs de combustible es troben en bon estat són les inspeccions periòdiques, que a l’igual que les proves de revisió, les sol·licita el titular del dipòsit. No obstant això, aquestes revisions només les pot realitzar l’Organisme de Control Autoritzat. Aquest control ha de ser realitzat en totes les llars, empreses i negocis per igual.

 

Cambiar idioma a: Spanish