Avui dia és molt comú que cases i empreses comptin amb un sistema propi de calefacció, encara que existeixen diversos tipus de dipòsits per a emmagatzemar gasoil. Per a utilitzar aquest tipus de sistema de calefacció de forma eficient és necessari comptar amb dipòsits de gasoil situats en les zones més adequades per a un ús eficaç.

La legislació vigent de tipus de dipòsits de gasoil

  • Dipòsits amb capacitat inferior o igual a 1.000 litres. Aquest tipus de dipòsits es consideren d’ús domèstic i estan exclosos dels tràmits administratius d’inscripció davant les autoritats competents.
  • Dipòsits amb capacitat superior a 1.000 litres i fins a 3.000 litres. Aquest tipus de de dipòsits de gasoil no requereixen la presentació d’un projecte per a la seva instal·lació. No obstant això, és necessari presentar una memòria resumida desenvolupada per un especialista davant el Ministeri d’Indústria.
  • Dipòsits amb capacitat superior a 3.000 litres. Per a la instal·lació d’aquest tipus d’aquest tipus de tanc, que generalment es destina a instal·lacions industrials, és necessari presentar un projecte d’instal·lació desenvolupat per especialistes davant el Ministeri d’Indústria.

De els tipus de dipòsits per a emmagatzemar gasoil podem trobar els de simple paret, els quals es fabriquen en una sola peça i són destinats a espais interiors. Han de ser muntats sobre una safata de retenció quan la seva capacitat és menor o igual a 1.000 litres. Quan de tràfic de dipòsits de gasoil amb capacitat superior als 1.000 litres, han de col·locar-se amb una cubeta.

També es poden trobar dipòsits de doble paret, que poden ser instal·lats en espais exteriors ja que compten amb una protecció especial per a resistir la radiació ultraviolada capaç de degradar el polietilè. El seu disseny consisteix en un dipòsit de paret simple contingut en un recipient de polietilè que se segella per a garantir la seva estanquitat.

A Estació de Servei Avinyonet ens dediquem a la venda i distribució de gasoils A, B i C per a automoció, calefacció, usos industrials i domèstics. Crida’ns i fes la teva comanda de gasoil a domicili a Banyoles.