Els termòstats per a calderes de gasoil són un element molt important per a aconseguir condicions de confort i estalvi energètic en els nostres habitatges, ja que s’encarrega de regular i controlar la temperatura de l’ambient on estigui situat. Per això, és important comptar amb el termòstat adequat i ajustar-lo d’acord amb les característiques de la caldera de gasoil. A continuació detallarem els tipus de termòstats més usats.

Termòstats per a calderes de gasoil analògics

El termòstat analògic és un dels tipus de termòstats per a calderes de gasoil més convencionals, amb una tecnologia que porta bastant temps en el mercat. L’ajust de temperatura es realitza a través d’una roda que, en girar-la, permet augmentar o disminuir la temperatura. L’encesa o apagat de la caldera de gasoil es produeix en funció de la temperatura seleccionada.

Aquest tipus de termòstats són econòmics i de fàcil instal·lació. No obstant això, cal considerar amb una tecnologia en obsolescència, per la qual cosa ofereixen un baix nivell de precisió.

Termòstats digitals no programables

Aquest tipus de termòstat és àmpliament utilitzat en l’actualitat, ja que són molt més precisos que els analògics i els processos de mesurament i funcionament estan regulat per sondes i dispositius electrònics. Compten amb una pantalla digital que permet visualitzar i fixar la temperatura.

Ofereixen un alt nivell d’eficiència ja que es pot fixar de manera exacta la temperatura a la qual es desitja mantenir una habitació. Així, es pot regular el consum d’energia i per tant abaratir els costos. El seu major desavantatge és que no són programables.

Crono termòstats digitals

Aquest tipus de termòstats són més precisos que els termòstats abans esmentats, ja que es poden programar per a controlar l’encesa i apagat de la caldera de gasoil. A més, permeten fixar la temperatura desitja per un període de temps ( hores, o fins i tot dies). Com són programables són molt versàtils i ofereixen diverses prestacions que permeten fer un ús eficient de l’energia, aconseguint un estalvi de fins a un 20%.

Finalment, considera que el seu cost és més elevat i el seu maneig i programació és més complexa.